Вступна кампанія 2017 року

Правила прийому 2017

Конкурсні бали

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,


де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 3 до Умов прийому),

ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 встановлюються згідно таблиці (див. нижче),

К4 дорівнює 0,05.

К5 дорівнює 0,05 в разі успішного закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського при вступі на спеціальность 105

Спеціальність для вступу Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі вконкурсі
105 Прикладна фізика та наноматеріали Українська мова та література 0,2 100
Математика 0,5 Один не менше 125, за умови, що інший не менше 100
Фізика або іноземна мова 0,2