Засідання кафедри

09.09.2020 заплановано чергове засідання кафедри Zoom

Порядок денний:

1. Звіт аспірантки Мулярчук Марії

2. Про хід написання магістерських дисертацій ФФ-92мн

3. Про хід підготовки бакалаврських дипломних робіт ФФ-72

4. Про стан підготовки до внутрішнього самоаналізу

5. Про стан підготовки до акредитації освітніх програм

6. Різне

6.1. Нова форма Силабусу

6.2. Конкурс на створення логотипу кафедри