Обов’язкові дисципліни магістратури

Цикл професійної та  практичної підготовки

Інтелектуальна власність
Цивільний захист
Охорона праці в галузі
Патентознавство
Основи сталого розвитку суспільства
Мат методи оптимізації
Мат моделювання систем і процессів
Фізика плазми
Синергетика
Квантова хімія
Фізична кінетика
Нелінійна оптика
Нові матеріали та речовини
Технологія і застосування наноструктур
Локальні методи досліджень

Наукова складова

Наукова робота за темою магістерської роботи
Основи наукових досліджень
Науково дослідна робота за темою магістерської дисертації
Науково-дослідна практика
Підготовка атестаційної роботи

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту