Вибіркові дисципліни магістратури

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова
Педагогіка
Філософські проблеми наукового пізнання
Менеджмент стартап-проектів
Массивно-паралельні обчислення на ГП
Термомолекулярна енергетика
Основи теорії обертових потоків
Ядерні константи
Експериментальні дослідницькі установки
Спецглави теорії теплообміну

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту