Експериментальні дослідницькі установки

Навчальна дисципліна «Експериментальні дослідницькі установки» викладається у восьмому семестрі магістрам спеціальності «Прикладна фізика» (спеціалізація «Фізика енергетичних систем і новітніх джерел енергії»). У ній розглядається структура навчального плану, детально розглядаються основи по організації та експлуатації експериментальних установок та стендів для дослідження теплофізичних процесі в енергетиці. Дисципліна включає наступні розділи: «Вступ. Експериментальний стенд та експериментальна установка», «Нагрів робочих тіл та експериментальних ділянок», «Техніка низьких температур», «Термостатування», «Створення газових потоків», «Основи вакуумної техніки». Вона включає лекції (18 годин) та практичних занять (18 годин). Форма контролю з дисципліни – залік.

Анотація

Аннотация

Annotation

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту