Електродинаміка суцільних середовищ

Курс передбачає поглиблене вивчення питань електродинаміки та теорії поля для фізичної спеціалізації, що є додатковими до дисципліни “Класична теорія електромагнітного поля”. Курс ставить на меті познайомити студентів з більш спеціальними задачами та методами їх розв’язання, що стосуються проблем випромінювання, його поширення у суцільних середовищах, елементами електродинаміки у викривленому просторі-часі.

Вивчення базується на таких курсах: класична теорія електромагнітного поля, електрика та магнетизм, основи математичного аналізу (лінійна алгебра, аналітична геометрія, інтегральне та диференціальне числення, векторний аналіз, елементи тензорного аналізу) і методи аналітичного розв’язання лінійних диференціальних рівнянь.

Вивчення курсу є необхідним етапом фахової фізичної освіті і закладає базу для подальшої спеціалізації. Завдання курсу – навчити студентів застосовувати теоретичний апарат і орієнтуватися в більш спеціальних розділах теорії поля та електродинаміки, що стосуються поширення та генерації електромагнітного випромінювання. На прикладі спеціальних задач також буде розглянуто сучасні проблеми релятивістської фізики – з метою формування загального фізичного світогляду.

Анотація

Аннотация

Annotation

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту