Кобушкін Олександр Петрович

Доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри “Прикладна фізика” фізико-технічного інституту НТУУ КПІ

В 1967 році закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю “Фізика”.
В 1967 – 1970 навчався у аспірантурі Інституту теоретичної фізики АН УРСР.
З 1970 по даний час працює у Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, старшого молодшого наукового співробітника та провідного наукового співробітника.
В 1971 році захистив кандидатьську дисертацію за темою “Модель квазинезависимых кварков и некоторые вопросы теории рассеяния адронов ” .
В 1986 році захистив докторську дисертацію за темою “Проблемы релятивистской динамики кварков и ядерная физика высоких энергий ” .
Має наукові звання старшого наукового співробітника (присвоєно у 1983 р.) та професора (присвоєно у 1997 р.).
З 1997 працює за сумісництвом професором кафедри “Прикладна фізика” фізико-технічного інституту НТУУ КПІ .

Нагороджений медаллю Петра Могили Міністерства освіти та науки України.

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:

Наукові інтереси:

  • Атомна, ядерна та фізика елементарних часток
  • Квантова теорія поля

Останні наукові публікації (1993-2007):

  1. Dmitry Borisyuk, Manfried Faber, and Alexander Kobushkin, Electro-Magnetic Waves within a Model for Charged Solitons, J.Phys..A: Math.Gen. 40(2007)525-531, http://arXiv.org/abs/0708.3173v1
  2. A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko-Emetov, Effect of the Coulomb interaction in A(d,p) fragmentation, http://arXiv.org/abs/0712.1151v1
  3. D.L. Borisyuk and A.P. Kobushkin, “Phenomenological analysis of two-photon exchange effects in proton form factor measurements”, Phys. Rev. C76, 022201 (2007).
  4. Y.Shimizu, …, A.P.Kobushkin et al., “Spin correlation parameter of elastic backward scattering”, Phys. Rev. C76, 044003 (2007).
  5. D.L. Borisyuk and A.P. Kobushkin, “Beam normal spin asymmetry of elastic eN scattering in the leading logarithm approximation”, Phys. Rev. C73, 045210 (2006).
  6. Manfried Faber and Alexander P. Kobushkin, “Electrodynamic limit in a model for charged solitons”, Phys. Rev., 2004, D69, p.116002 1-13.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту