Нові матеріали та речовини

Даний курс розрахований на студентів шостого курсу спеціальності «Прикладна фізика». В курсі розглянуто функціональні матеріали та методи керування їх властивостями. Наведено методи нетрадиційного одержання матеріалів: методи порошкової металургії, тонкі плівки, направлена кристалізація, нерівноважні методи швидкого твердіння, вплив радіаційного та іонізуючого випромінювання на матеріали. Розглянуто класи функціональних матеріалів та речовин залежно від призначення, в тому числі і для потреб енергетики: квантові точки, віскери, гетероструктури; металічні стекла; сплави з ефектом пам’яті форми; сплави з магнітними властивостями; жароміцні та жаростійкі сплави, надтверді матеріали, матеріали для новітніх джерел енергії.

 

Анотація

Аннотация

Annotation

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту