Наукова діяльність студентів

Студент кафедри Геркалюк Марко разом з науковим керівником ст. викладачем кафедри ФЕС Гільчуком А.В. прийняли участь у міжнародній науковій конференції NANO-2016 (24-27 серпня, м. Львів). В роботі досліджене питання “ретроградної” розчинності Mn в синтезованому методом СВС ZnS присутності NaCl у якості плавня. Досліджений ефект дає змогу отримувати частинки ZnS з різним ступенем легування Mn залежно від їх розміру, що дозволяє варьювати люмінісцентні характеристики матеріалу. Робота виконана спільно з колективом авторів з інститу напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова.
Poster NANO2016 [Режим совместимости]_1

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту