Аспірантура

Кафедра проводить підготовку докторів філософії  за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії».

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Мулярчук Марія Андріївна 2017 Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в каналі, що радіально  обертається

академік НАНУ, професор, завідувач кафедри Фізики енергетичних систем Халатов А.А.

 

Ільченко Анна Петрівна 2020 Аеродинаміка і теплові процеси при зовнішньому обтіканні конічного циліндра

академік НАНУ, професор, завідувач кафедри Фізики енергетичних систем Халатов А.А.

 

У 2021 році планується вступ на навчання у аспірантурі:

Полванова Богдана

 

  • тема дисертаційного дослідження – «…»

 

Потапова Семена

  • тема дисертаційного дослідження – «…»

 


Програми вступних випробувань

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту