Аспірантура

Кафедра проводить підготовку докторів філософії  за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії».

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Мулярчук Марія Андріївна 2017 Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в каналі, що радіально  обертається

академік НАНУ, професор, завідувач кафедри Фізики енергетичних систем Халатов А.А.

 

 

 


 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ВИТЯГ  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ
та наукового керівника

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту