Аспірантура

Кафедра проводить підготовку докторів філософії  за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії».

Наразі навчається в аспірантурі Мулярчук Марія Андріївна

науковий керівник академік НАНУ, професор,

завідуючий кафедри Фізики енергетичних систем 

Халатов А.А.

 Тема роботи: ” Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в каналі, що радіально  обертається”

Кандидат в аспірантуру 2018 ріку вступу – Петляк О.О.- запропонована тема: “Термогазодинаміка завісного охолодження при поверхні охолодження, що обертається”

 


 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ВИТЯГ  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ
та наукового керівника

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту