Аспірантура

Кафедра проводить підготовку докторів філософії  за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії».

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Мулярчук Марія Андріївна 2017 Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в каналі, що радіально  обертається

академік НАНУ, професор, завідувач кафедри Фізики енергетичних систем Халатов А.А.

 

 

 


Програми вступних випробувань

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту