Аспірантура

Кафедра проводить підготовку докторів філософії  за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії».

объявление

16 листопада 2017

214 ауд 11 корпус о 16-00

відбудеться науковий семінар на якому буде зроблена доповідь за матеріалами дисертаційної роботи

Мейріса Антона Жановича

 на тему:

«ТЕПЛООБМІН ТА ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУЧКІВ ТРУБ З

ПОВЕРХНЕВИМИ ЗАГЛИБЛЕННЯМИ»

 

науковий керівник академік НАНУ, професор,

завідуючий кафедри Фізики енергетичних систем

Халатов А.А.

 

 

 


 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ВИТЯГ  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ
та наукового керівника

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту