Аспірантура

Кафедра проводить підготовку докторів філософії  за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії».

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Мулярчук Марія Андріївна 2017 Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в каналі, що радіально  обертається

академік НАНУ, професор, завідувач кафедри Фізики енергетичних систем Халатов А.А.

 

У 2020 році планується вступ на навчання у аспірантурі:

Степанюка Олександра

 

  • тема дисертаційного дослідження – «Теплообмін та гідродинаміка при поперечному обтіканні круглих циліндрів з протилежно закрученими гвинтовими канавками»

 

Іващенка Сергія

  • тема дисертаційного дослідження – «Вплив дефектних структур на люмінесцентні характеристики високодисперсного сульфіду цинку, що отриманий методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється»

 


Програми вступних випробувань

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту