Парновський Сергій Людомирович

Парновський Сергій Людомирович,

Доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник,. пров. наук. співр фіз. фак. КНУ імені Тараса Шевченка, за сумісництвом професор кафедри “Фізики енергетичних систем” фізико-технічного інституту НТУУ КПІ.

Презентація на тему: Загальна теорія відносності та гравітаційні хвилі і їх спостереження у експериментах LIGO

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:

“Електрика та магнетизм” (лекції)
“Оптика” (лекції)

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту