Обов’язкові дисципліни бакалаврату

Цикл природничо-наукової  підготовки

Екологія
Математичний аналіз
Алгебра та геометрія
Хімія
Механіка
Термодинаміка та молекулярна фізика
Електрика та магнетизм
Оптика
Атомна фізика

Цикл професійної та  практичної підготовки

Безпека життєдіяльності
Основи охорони праці
Основи метрології в прикладній фізиці
Ядерна фізика
Класична механіка
Теорія поля
Квантова механіка
Статистична фізика
Електродинаміка суцільних середовищ
Фізика суцільних середовищ
Коливання та хвилі
Статистична радіофізика та оптика
Навчально-наукова практика
Дипломне проектування

 

 

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту