Чого ти навчишся?

Розвиток технічної цивілізації на Землі в XX ст. характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. За оцінками, протягом 1945 — 1995 pp. населення планети використало 2/3 всього палива, добутого людством за час свого існування.

Проблема нових  джерел енергії сьогодні гостро стоїть перед людством. Вчені всього світу продовжують розробляти нові джерела енергії, що можуть замінити викопне паливо, якого на нашій планеті залишилось всього на кілька поколінь. Крім того збереження навколишнього середовища для наших нащадків є першочерговим завданням. Вже зараз робляться активні спроби використовувати відновлювану енергію без нанесення шкоди навколишньому середовищу.

На нашу думку, людина, забезпечена фундаментальними та прикладними знаннями в галузі фізики, здатна розв’язати енергетичні проблеми людства.


Навчальний процес органічно поєднує класичну фундаметальну та інженерну освіту.  Теорія широко підкріплена практичними навичками. Принципи навчання апелюють до найкращих світових зразків фізико-технічної освіти (МФТІ, МІТ, Caltech). Студенти кафедри займаються в найкращих навчальних лабораторіях НУТУУ “КПІ”.

Поступивши до нас, ви отримаєте фундаментальні знання з

 • загальної фізики,
 • теоретичної фізики,
 • математики,
 • методів математичного моделювання фізичних процесів,
 • технічної термодинаміки,
 • програмування,
 • англійської мови.

Більш детально, ви можете ознайомитись з переліком дисциплін та навчальними планами.

На базі отриманих фундаментальних знань, ви отримаєте необхідні професійні знання та  вміння для:

 • проведення науково-дослідницької діяльності,
 • написання та відлагодження програм з використанням поширених мов програмування (Python, C/C++),
 • застосування прикладних математичних пакетів для моделювання та аналізу об’єктів дослідження (ANSYS, MATLAB, MAPLE),
 • впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій,
 • розробки новітніх та альтернативних джерел енергії,
 • підвищення ефективності традиційних джерел енергії.

Детальну інформацію, ви можете почерпнути з презентації до доповіді завідувача кафедри, академіка Халатова А. А.


Наша кафедра стабільно займає перші місця по науково-інноваційній діяльності серед кафедр НТУУ “КПІ”.

Викладачі кафедри приймають участь у конкурсах

Починаючи з 3 курсу студенти залучаються до реальних наукових проектів на замовлення підприємств, що мають стратегічне занчення (Зоря-Машпроект), за що отримують фінансування.

Якщо вихочете внести вагомий внесок у  подальшу долю людства – ваш вибір має стати

Фізика новітніх джерел енергії!!!


 

 

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту