Опубліковані статті

1. Халатов А.А., Панченко Н.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я. Двухструйное пленочное охлаждение плоской поверхности: влияние внешней турбулентности. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – НТУ «ХПІ», 2014. – №11 (1054) . – С. 53-60 (Материалы Х Международной научно-технической конференции «ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ». г. Харьков, НТУУ «ХПИ», 23-24 апреля 2014 г.).

2. Халатов А.А, Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Панченко Н.А., Шевцов С.В. «Эффективность двухструйного пленочного охлаждения плоской поверхности». Промышленная теплотехника, Киев, 2014 г., т.36, №1, стр. 20-26.

3. Халатов А.А., Борисов И.И., Панченко Н.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я. «Экспериментальное исследование перспективных двухрядных схем пленочного охлаждения». Сборник трудов VI Российской Национальной конференции по теплообмену (РНКТ-6), Москва, Россия.

4. Халатов А.А., Борисов І.І., Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Коваленко А.С. «Плівкове охолодження плоскої поверхні системою парних отворів: вплив зовнішньої турбулентності і прискорення пот ока». Журнал «Теплофізика і аеромеханіка», Новосибірськ, Росія, 2014, том 21, №5 (база даних SCOPUS).

5. Халатов А.А., Борисов І.І., Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Дашевський Ю.Я. «Ефективність плівкового охолодження за парними отворами і отворами в сферичних поглибленнях». Журнал «Вісник Інженерної академії України», №2, 2014.

6. Халатов А.А., Панченко Н.А., Борисов І.І., Дашевський Ю.Я., «Нерівномірність двохструмного плівкового охолодження». Журнал «Авіаційно-космічна техніка і технологія». м Харків, Вид. Хакуо, 2014 (Матеріали XIX Міжнародного конгресу двигунобудівників). Харків-Коблево, вересень 2014.

7. Халатов А.А., Безлюдна М.В., Дашевський Ю.Я., Северин С.Д., Коваленко А.С., «Комп’ютерне моделювання плівкового охолодження при видуве охолоджувача в сферичні поглиблення». Журнал «Авіаційно-космічна техніка і технологія». м Харків, Вид. Хакуо, 2014 (Матеріали XIX Міжнародного конгресу двигунобудівників). Харків-Коблево, вересень 2014.

8. Халатов А.А., Борисов І.І., Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Дашевський Ю.Я. «Вплив турбулентності і прискорення зовнішнього потоку на ефективність плівкового охолодження за парними отворами і отворами в сферичних поглибленнях». (Матеріали Науково-технічної сесії РАН з проблем газових турбін). г. Пермь, Росія, вересень 2014.

 

9. Ievgen V. Mochalin1,a) and Artem A. KhalatovCentrifugal instability and turbulence development in Taylor–Couette flow with forced radial throughflow of high intensity

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту