Опубліковані статті

 

 

Застосування методів комп ютерного моделювання для визначення зон підвищенного абразивного зносу конвективних частин котла ТПП 312

 

стаття Проблемы экогогии и эксплуатации объектов энергетики»: Сб.трудов. Ин-т пром. экологии. К ИПЦ АЛКОН НАН Украины 2018,с. 103-107. 5 Кобзарь С.Г.
Comparative analysis of film cool efficiency at supply into a array of triangular dimples стаття «Journal of Physics: Conf. Series» 980 (2018) 012024 doi:10/1088/1742-6596/980/1/012024  (SCOPUS, Web of Science). 6

Panchenko N.A.

Petliak O.O.

Severin S.D.

Плівкове охолодження плоскох поверхні в умовах обертання при подачі охолоджувача в трикутні кратери стаття К., «Промышлення теплотехника, 2018,-Т.40,№ 3,с. 5-11( фахове видання) 6

Панченко Н.А.

Петляк О.О.

Гідрогазодинаміка повітряного потоку в трубі, що радіально обертаєтьсявпливу сили Коріоліса тези Зб.доп. «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Київ 26-27.05.2018 Т.1. с.88-91. 3

Мазур М.Ю.

Мулярчук М.А.

Порівняльний аналіз адіабатної ефективності та плівкового охолодження в стаціонарних умовах та умовах обертання. тези Зб.доп. конф. «Теоретичні і прикладні проблеми  фізики, математики та інформатики». Київ  -26-27.05.2018 Т.1.с.92-95. 3 Петляк О.О.
Газова завіса при подачі охолоджувача через систему напівсферичних заглиблень:впли прискорення потоку. тези Зб.доп. «XVI науково-практична  конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Київ  26-27.05.2018, Т.1. с.109-111 3

Борисов І.І.

ШурубураД.В.

Применение новой формулы углублений при пленочном охлаждении тези Зб.доп. XV Всероссийска  школа-конф молодых ученых с международ.участием «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», с.28-32  Новосибирск, 2023.11.18 4 Панченко Н.А.

 

1. Халатов А.А., Панченко Н.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я. Двухструйное пленочное охлаждение плоской поверхности: влияние внешней турбулентности. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – НТУ «ХПІ», 2014. – №11 (1054) . – С. 53-60 (Материалы Х Международной научно-технической конференции «ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ». г. Харьков, НТУУ «ХПИ», 23-24 апреля 2014 г.).

2. Халатов А.А, Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Панченко Н.А., Шевцов С.В. «Эффективность двухструйного пленочного охлаждения плоской поверхности». Промышленная теплотехника, Киев, 2014 г., т.36, №1, стр. 20-26.

3. Халатов А.А., Борисов И.И., Панченко Н.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я. «Экспериментальное исследование перспективных двухрядных схем пленочного охлаждения». Сборник трудов VI Российской Национальной конференции по теплообмену (РНКТ-6), Москва, Россия.

4. Халатов А.А., Борисов І.І., Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Коваленко А.С. «Плівкове охолодження плоскої поверхні системою парних отворів: вплив зовнішньої турбулентності і прискорення пот ока». Журнал «Теплофізика і аеромеханіка», Новосибірськ, Росія, 2014, том 21, №5 (база даних SCOPUS).

5. Халатов А.А., Борисов І.І., Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Дашевський Ю.Я. «Ефективність плівкового охолодження за парними отворами і отворами в сферичних поглибленнях». Журнал «Вісник Інженерної академії України», №2, 2014.

6. Халатов А.А., Панченко Н.А., Борисов І.І., Дашевський Ю.Я., «Нерівномірність двохструмного плівкового охолодження». Журнал «Авіаційно-космічна техніка і технологія». м Харків, Вид. Хакуо, 2014 (Матеріали XIX Міжнародного конгресу двигунобудівників). Харків-Коблево, вересень 2014.

7. Халатов А.А., Безлюдна М.В., Дашевський Ю.Я., Северин С.Д., Коваленко А.С., «Комп’ютерне моделювання плівкового охолодження при видуве охолоджувача в сферичні поглиблення». Журнал «Авіаційно-космічна техніка і технологія». м Харків, Вид. Хакуо, 2014 (Матеріали XIX Міжнародного конгресу двигунобудівників). Харків-Коблево, вересень 2014.

8. Халатов А.А., Борисов І.І., Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Дашевський Ю.Я. «Вплив турбулентності і прискорення зовнішнього потоку на ефективність плівкового охолодження за парними отворами і отворами в сферичних поглибленнях». (Матеріали Науково-технічної сесії РАН з проблем газових турбін). г. Пермь, Росія, вересень 2014.

 

9. Ievgen V. Mochalin1,a) and Artem A. KhalatovCentrifugal instability and turbulence development in Taylor–Couette flow with forced radial throughflow of high intensity

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту