Вибіркові дисципліни бакалаврату

Цикл професійної та  практичної підготовки

Комп’ютерна графіка
Числові методи
Диференціальні рівняння
Теорія ймовірностей та математична статистика
Тензорний аналіз
Рівняння математичної фізики
Теорія функції комплексної змінної
Програмування
Випадкові процеси
Введення в спеціальність
Відновлювані джерела енергії
Основи теплової енергетики
Термодинаміка газового потоку
Фізичний експеримент та засоби вимірювання
Теорія гідродинамічної стійкості
Моделювання фізичних процесів
Основи фізики металів
Теорії теплопровідності
Термодинаміка складних систем
Основи конвективного теплообміну
Фізика горіння
Основи ядерної та термоядерної енергетики
Основи теплової енергетики

Лабораторний практикум за спеціальністю

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту