Програми вступних іспитів

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО IСПИТУ
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищої освiти
для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту