Негрійко Анатолій Михайлович

????????????????????????????

Негрійко Анатолій Михайлович

Науковий ступінь: д.ф.-м.н.
Вчене звання: доцент, чл.-кор. НАН України
Основне місце роботи: Інститут фізики НАН України
Сторінка на Scopus
Сторінка на Google Scholar
ORCID ID0000-0002-2954-5157

 

 

 

Читає курси:
Основи метрології в прикладній фізиці


Курс включає два модулі, перший з яких присвячений вивченню основних понять метрології як науки про вимірювання, у тому числі методів забезпечення точності та єдності вимірювань, обробки результатів експерименту, форми подання результатів вимірювань та розрахунки їх невизначеності.  Другий модуль  спрямований на поглиблену підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика» у галузі фізичних основ метрології і базується на оригінальних публікаціях у науковій літературі щодо принципів роботи еталонів основних фізичних величин та сучасних тенденцій їх розвитку.


 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту