Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра-науковця/магістра-професіонала спеціаліальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

 Вартість навчання на контрактній основі 24 600 грн/рік

Рейтинг вступників

Конкурсний бал вступників (згідно положення), на основі якого складається рейтинг вступників (і відповідно це є визначальним хто стане студентом), розраховується як сума:

 • чисельного коефіцієнту оцінки академічного рейтингу студента
 • оцінки фахового вступного випробування, за шкалою від 100 до 200 балів (коефіцієнт 0,75)
 • випробування з іноземної мови (коефіцієнт 0,25)

При цьому оцінка академічного рейтингу також має дві складові:

 • академічну складову* – середнє оцінок відповідно до додатку до диплому бакалавра (коефіцієнт 2)
 • складова творчих досягнень (коефіцієнт 2)

*Оцінка академічної складової визначається відповідно до таблиці:

 • 95-100( А ) – 5 балів
 • 85-94( B ) – 4.5 бали
 • 75-84( С ) – 4 бали
 • 65-74( D ) – 3.5 бали
 • 60-64( E ) – 3 бали

Таким чином конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0.25*П1 + 0.75*П2 + RA,
де П1 – результат ЗНО з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
     П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
     RA = 2RA + 2RT,
де RT – складова творчих досягнень (не більше ніж 5 балів),
     RA – академічна складова в п’ятибальній системі:

 Складова творчих досягнень

Результати творчих досягнень враховуються з різним ваговим коефіціентом:

 • Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету  (факультету),  розроблення інноваційного проекту, прийняття до розгляду заявки на охоронний документ  України  на  об’єкт  інтелектуальної власності (Університетський) – 0,5
 • Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом,  призове  місце  у  всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування (Всеукраїнський) – 1
 • Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту (Міжнародний) – 2

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Детальніше у 8-му пункті Положенні про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра (pdf)

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту