Ткач Варвара Сергіївна

Посада: асистент сумісник, старший лаборант з вищою освітою.
E-mail: vstkach-ipt@lll.kpi.ua
Сторінка на Scopus
Сторінка на Google Scholar
ORCID ID0000-0003-3083-4113
Сторінка на intellect

Проводить заняття з таких дисциплін:

  1. Основи наукових досліджень (практичні, V курс)
  2. Наукові дослідження за темою бакалаврського диплому (практичні, IV курс)
  3. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації (практичні, V курс)
 Відповідальна за:
  • Перевірку дипломних робіт та магістерських дисертацій на антиплагіат
  • Ректорський контроль
  • Переддипломну практику студентів (IV курс)
  •  Науково-дослідну практику студентів (VІ курс)
  • Виготовлення єврододатків до дипломів

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту