Наукова школа

Наукова школа кафедри фізики енергетичних систем

«КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Найменування школи. «Термогазодинаміка потоків у полях відцентрових сил та її застосування в енергомашинобудуванні та енергетиці».

Керівник. Академік НАН України, д.т.н., професор Халатов Артем Артемович, завідувач кафедри фізики енергетичних систем.

Наукові дослідження школи охоплюють закручені та криволінійні потоки, обертові системи, поверхнево-вихрові системи, соплові апарати газових турбін з вихровими структурами, двохфазні потоки у полях відцентрових сил. Прикладні дослідження присвячені вихровим системам охолодження лопаток газових турбін, розробці нових вихрових технологій аеротермодинаміки для теплоенергетики, теплотехніки, енергетики, авіації та суднобудування. Результати наукових досліджень зробили вагомий внесок у теорію вихрових та закручених потоків, обґрунтування способів інтенсифікації тепломасообмінних процесів у суцільних середовищах, у розвиток світового енергетичного, авіаційного та корабельного газотурбобудування. Результати доповідались на багатьох міжнародних конференціях (США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Корея, Китай та ін.). Більш ніж 100 праць представників школи переведено на англійську мову. Дослідження школи підтримані більш ніж 20 міжнародними науковими грантами, в тому числі: грантами Королівської спілки Лондона, Наукового комітету НАТО, CRDF та УНТЦ (Україна), National Research Council і National Science Foundation (США). Керівник школи А.А. Халатов є головою Комісії по газовим турбінам НАН України, заст. голови Національного Комітету України по тепло- і масообміну, член редколегій провідних наукових журналів України, Білорусі і Росії.

Кількість захищених дисертацій. За час існування школи підготовлено 2 доктори і більше за 30 кандидатів наук, які працюють в наукових та навчальних установах України, Росії, Німеччини, Куби та Гвінеї.

Наявність аспірантів та ефективність аспірантури. Зараз у науковій школі ведеться підготовка 2 аспірантів. За останні 10 років у ній захищені 10 кандидатських (5 в установлений термін) та 2 докторські дисертації.

Основні здобутки школи.

– Опубліковано більше за 300 наукових статей у провідних журналах України, Росії, США, Японії, Китаю та ін. країн.

– За останні 10 років більше 30 наукових статей увійшли до наукометричних баз даних.

– Індекс цитування керівника школи – більше за 100 (SCOPUS).

– Представниками школи опубліковано більше ніж 25 монографій та 6 навчальних посібників, отримано більш ніж 100 патентів України та Росії. Найбільш значуща наукова публікація – 10-томна монографія «Теплообмін та гідродинаміка у полях відцентрових сил» (1996 – 2016), яка широко застосовується у наукових дослідженнях та практичній діяльності.

– Наукова школа признана провідною на світовому рівні. Керівник школи обраний почесним професором університету м. Кардіфф (Велика Британія) і W. W. Clyde Chair Professor університету штату Юта (США). Він також є членом комітету по теплообміну Міжнародного інституту газових турбін Американської спілки інженерів-механіків (ASME).

– У НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у складі Фізико-технічного інституту в 2011 р. відкрито кафедру «Фізика енергетичних систем», де відбувається підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» (спеціалізація «Фізика новітніх джерел енергії»). В 2015 р. відбувся перший випуск бакалаврів. При плануванні та викладанні навчальних курсів знайшли відображення здобутки наукової школи.

– З 2015 р. кафедра та її студенти беруть участь у науковому проекті Відділення цільової підготовки НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» при НАН України, з 2013 р. кафедра бере участь у програмі держбюджетних НДР університету. В 2015 р. 2 НДР студентів нагороджені дипломами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та 1 робота відзначена дипломом 2 ступеня Всеукраїнського конкурсу «Молодь України – енергетиці».

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту