Institute_of_Physics_Kyiv_Ukraine_Building1

Практика

Під час навчання студенти кафедри проходять переддипломну та науково-дослідну практики.

Навчально-наукова практика

Переддипломна практика

Науково-дослідна практика

Для студентів кафедри фізики енергетичних систем Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ базами практики можуть бути інститути Національної академії наук України відповідного профілю, з якими укладені договори про практику студентів, у тому числі наукові відділи та лабораторії Інституту технічної теплофізики, Інституту відновлюваної енергетики, Інституту безпеки атомних електростанцій, Інститутом вугільних технологій, Інститутом електродинаміки, Інституту фізики, Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України; наукових підрозділів Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського», а також інших наукових та науково-технічних установ відповідного профілю, з якими КПІ ім. Ігоря Сікорського укладено договори про практику студентів.

Студенти можуть також самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для оформлення договору.

Результати проходження практики у 2020-2021 н.р.

Науково-дослідна практика магістрів – дистанційно:

4 студенти на кафедрі

6 студентів в Інституті технічної теплофізики НАН України

Результати проходження практики у 2019-2020 н.р.

За умови введення карантину – практику студенти проходили дистанційно на кафедрі

Результати проходження практики у 2018-2019 н.р.

- в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України пройшли практику 2 студенти магістри та 1 студент бакалавр

Направлення на практику

 

– в Інституті технічної теплофізики НАН України пройшли практику 1 студент магістр та 8 студентів бакалаврів

-в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАНУ – 1 студент бакалавр

– в Інституті гідромеханіки НАН України – 1 студент бакалавр

По закінченню практики студенти захистили звіти

звіт з практики

 

Шаблон – Договір на практику

Щоденник з практики

завантажити для_ФФ-62

завантажити для ФФ-72мп

завантажити для ФФ-62м

завантажити для ФФ-22

завантажити для ФФ-32

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту