Дипломне проектування

Мета дипломного проектування

Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (задач) наукового або(та) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Основні завдання дипломного проектування:

  • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;
  • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування;
  • визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Файли, необхідні для дипломного проектування:

2020-2021 навчальний рік

Бакалаврам: Методичні вказівки

Заява на тему

Індивідуальні навчальні плани

Магістрам: Методичні вказівки

Заява на тему

Індивідуальні навчальні плани
Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

2019-2020 навчальний рік:

Заява на тему ФФ-62

 Методичні вказівки до написання дипломних робіт бакалаврів ФФ-62

Методичка

 

 

 

2018-2019 навчальний рік:

ТЕМИ дипломних робіт бакалаврів- ФФ-52

Додаток ФФ-72мн_теми 2019

Zayava_na_temu_FF52 – файл для заповнення

Zayava_na_temu_FF-72mn – 2018 рік

Індивідуальний план FF52

Індивідуальний план ФФ82мп

2017-2018 навчальний рік:

Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи-2018

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації

Заява_на_тему_Маг – 2018 рік

Заява на тему Бак – зразок – 2018 рік

Zayava_na_temu_Bak – 2018 рік

2016-2017 навчальний рік:

Заява_на_тему_Бак – 2017 рік

Заява_на_тему_Маг – 2017 рік

Індивідуальний план ІНП_магістра-ФФ72mn – 2017 рік

Індивідуальний план План бакалавр_ФФ42 - 2017 рік

 

Індивідуальний план План бакалавр_ФФ32 – 2016 рік

Індивідуальний план ІНП_магістра-ФФ52m – 2016 рік

Структура папки дипломної роботи

Зразки оформлення дипломних робіт

Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ»

Приблизний календарний план

Інформація про керівників , консультантів і темах бакалаврських робіт група ФФ-12

Інформація про керівників , консультантів і темах бакалаврських робіт група ФФ-42

Інформація про керівників , консультантів і темах бакалаврських робіт група ФФ-52

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту