Дипломне проектування

Мета дипломного проектування

Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (задач) наукового або(та) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Основні завдання дипломного проектування:

  • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;
  • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування;
  • визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Файли, необхідні для дипломного проектування:

2020-2021 навчальний рік

Бакалаврам: Методичні вказівки

Заява на тему

Індивідуальні навчальні плани

Магістрам: Методичні вказівки

Zayava_na_temu_FF-93mn

Індивідуальні навчальні плани

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА АТЕСТАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

2019-2020 навчальний рік:
Заява на тему ФФ-62
 Методичні вказівки до написання дипломних робіт бакалаврів ФФ-62
Методичка
 
 
 
2018-2019 навчальний рік:
ТЕМИ дипломних робіт бакалаврів- ФФ-52
Додаток ФФ-72мн_теми 2019
Zayava_na_temu_FF52 – файл для заповнення
Zayava_na_temu_FF-72mn – 2018 рік
Індивідуальний план FF52
Індивідуальний план ФФ82мп
2017-2018 навчальний рік:
Методичні вказівки до написання бакалаврської дипломної роботи-2018
Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації
Заява_на_тему_Маг – 2018 рік
Заява на тему Бак – зразок – 2018 рік
Zayava_na_temu_Bak – 2018 рік
2016-2017 навчальний рік:
Заява_на_тему_Бак – 2017 рік
Заява_на_тему_Маг – 2017 рік
Індивідуальний план ІНП_магістра-ФФ72mn – 2017 рік
Індивідуальний план План бакалавр_ФФ42 - 2017 рік
 
Індивідуальний план План бакалавр_ФФ32 – 2016 рік
Індивідуальний план ІНП_магістра-ФФ52m – 2016 рік
Структура папки дипломної роботи
Зразки оформлення дипломних робіт
Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ»
Приблизний календарний план
Інформація про керівників , консультантів і темах бакалаврських робіт група ФФ-12
Інформація про керівників , консультантів і темах бакалаврських робіт група ФФ-42
Інформація про керівників , консультантів і темах бакалаврських робіт група ФФ-52
 

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту