Кохтич Людмила Михайлівна

 

Кохтич Людмила МихайлівнаПосада: асистент
Науковий ступінь: к.ф.-м.н.
Сторінка в SCOPUS
Сторінка в Google Scholar
Сторінка в intellect
ORCID ID: 0000-0002-6973-9984

e-mail: kpi.physics.klm@gmail.com


 

Викладає в 2020-2021 навчальному році такі дисципліни:

  1. Фізика 1. Механіка” (лабораторні заняття, І курс);
  2. Фізика 3. Оптика” (лабораторні заняття, І -ІІ курс);
  3. Загальна фізика 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика” (практичні заняття, лабораторні заняття, І-ІІ курс);
  4. Загальна фізика 2. Електрика та магнетизм” (практичні заняття, лабораторні заняття, І-ІІ курс);
  5. Моделі сучасної фізики 2” (практичні заняття, лабораторні заняття, І-ІІ курс);
  6. Атомна фізика” (лабораторні заняття, ІІІ курс)
YouTube канал
Дистанційне навчання

Доброго дня, шановні студенти!

Вітаю Вас з початком навчального року і сподіваюся, що він буде для новим етапом до великих і міцних знань! Дистанційне навчання може стати головним засобом навчання і в цьому семестрі. Сподіваюся, що ми всі разом все подолаємо, а отримані знання будуть такими ж як при звичайному навчанні.

За розкладом занять у режимі відеозв’язку за допомогою  zoom проводяться дистанційне навчання згідно теми дисципліни, захист лабораторних робіт. В інший час проводяться консультації без відеозв’язку у міру надходження матеріалів, запитань та часу у викладача із застосуванням telegram та електронної пошти.  Для кожної групи створено канал в месенджері telegram, в якому надано інформацію, що стосується конкретної групи та дисципліни:

ФІ-91, 92, 93, 94       –    лабораторні робити з “Моделі сучасної фізики 2“,

ФЕ-01                         –    лабораторні робити з “Фізика 1. Механіка”,       “Фізика 2. Електрика та магнетизм”

ФБ-01, 02, 03, 04, 05, 06            –    лабораторні робити з “Фізика 1. Механіка”,  “Фізика 2. Електрика та магнетизм”

ФФ 03                         –    лабораторний практикум з розділу “Фізика 1. Механіка

ФФ 83                         –   лабораторний практикум з розділу “Атомна фізика”

 

Розв’язки задач та протоколи лабораторних робіт потрібно надсилати на адресу kpi.physics.klm@gmail.com, сфотографувавши відповідні сторінки в зошиті, обов’язково додавши першу сторінку зошита (вказавши ПІП, номер групи).  Лабораторні роботи приймаються як в електронному виді так і в письмовому.  Протоколи робіт потрібно оформити в електронному виді згідно вимог (див. додаток у телеграмі) побригадно, на першій сторінці вказати номер бригади, прізвища студентів (не більше 4). Якщо в письмовому виді, тоді сфотографувати всі сторінки роботи, яка здається  + перша сторінка зошита. Кожна бригада чи студент обирає зручний варіант оформлення протоколів.

Календарний контроль виставляється за результатами, отриманими в період навчання до початку карантину та результатами, отриманими при реалізації  дистанційної форми навчання (бали додаються до вже наявних).

Терміни: практичні та лабораторні приймаються до наступного заняття, виключаючи день перед заняттям). Враховуючи, що лабораторні роботи не можливо виконати дистанційно, вони будуть виконуватись після закінчення карантину, а наявні можна здати в період 2 занять, однак попереднє надання протоколу має бути надано продовж 2-х тижнів, тобто до наступного заняття за розкладом.

Успіхів всім, здоров’я, ефективного використання карантину. Бережіть себе та своїх рідних!

Кохтич Людмила Михайлівна займається теоретико-експериментальними дослідженнями в галузі наноматеріалів й нанотехнологій, зокрема, вивченням періодичних й хаотичних наноструктур та їх прикладне застосування.

Поточна наукова робота включає розробку, удосконалення та всебічне дослідження органо-неорганічних нанокомпозитів з мікро- й нанорозмірними включенями різної природи, механізмів формування структур на їх основі, використовуючи періодичне світлове поле, з’ясування оптичних, люмінесцентних і дифракційних властивостей просторових структур, вивчення термодинамічних й експлуатаційних параметрів, реалізації на їх основі покриттів із заданими параметрам,  новітніх пристроїв фотоніки.

Отримані результати роботи можуть бути теоретичною базою для розширення функціональних параметрів (міцність, пружність, пластичність, термічна й хімічної стабільність/деструкція в поєднанні з оптичними характеристиками, такими як люмінесценція та ін.) полімерних композитів та збільшення сфери їх практичного застосування, а саме для покриття сучасних установок й пристроїв та елементів в макро та мікро масштабах, які працюють умовах, що різко змінюються в широких діапазонах (температури, тиску, агресивні середовища тощо).

Кохтич Л.М. є автором та співавтором понад 50 наукових праць, в т.ч. 3 колективних монографій й 2 патентів. Загальна кількість посилань становить більше 100.

Результати досліджень відзначені премією Президента України для молодих вчених, премією М.Т. Шпака “За досягнення в області оптики, спектроскопії та лазерної фізики” та стипендією Верховної Ради України.

вручення Премії

Основні досягнення:

Розв’язана науково-технічна проблема розробки й комплексного дослідження фотополімерних нанокомпозитів і закономірностей формування на їх основі об’ємних періодичних структур.

Запропоновано загальний підхід до вибору фотополімерних компонент нанокомпозитів, який базується на використанні суміші двох мономерів з різною функціональністю та реакційною здатністю, що забезпечує ефективний просторовий перерозподіл НЧ різної природи в полімерній матриці. Вперше продемонстровано  отримання стабільних об’ємних структур полімер-НЧ металу з високим вмістом НЧ і низьким рівнем дефектності. Формування структур відбувається в результаті синтезу НЧ з прекурсора, періодично розподіленого в полімерній матриці.

З використанням НЧ різної природи: TiO2, ZrO2, SiO2, LaPO4:Се,Тb, CdZnS2, Au, CdSe/ZnS та прекурсору НЧ срібла розроблені та оптимізовані ефективні нанокомпозити і отримані на їх основі об’ємні періодичні структури з періодом 0.3-3мкм й амплітудою модуляції показника заломлення 0.005-0.026, що перевищує величини, досягнуті в існуючих зарубіжних аналогах. Досліджені голографічні властивості отриманих нанокомпозитів та механізми впорядкування НЧ. Також вивчені дифракційні, оптичні, структурні, люмінесцентні й лазерні властивості періодичних структур, виготовлених на їх основі.

Реалізовано ряд голографічних оптичних елементів, лазерів з розподіленим зворотнім зв’язком, сенсорів та фільтрів з високими експлуатаційними  параметрами, стабільність яких зберігається протягом восьми і більше років.

Одержані результати мають важливе значення для створення та розвитку в Україні функціональних наноматеріалів та новітніх пристроїв фотоніки.

на сайт

 


 


 

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту