Жданов Валерій Іванович

zhdanov2019-259x300

 

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
Наукове звання: Професор астрофізики та радіоастрономії
Посада: Завідувач відділу астрофізики астрономічної обсерваторії КНУ ім. Тараса Шевченка (основне місце роботи) та професора кафедри фізики енергетичних систем КПІ ім. ігоря Сікорського (поза штатом)

Сторінка SCOPUS

orcid.org/0000-0003-3690-483X

Лекційні курси

Теорія поля
Електродинаміка суцільних середовищ
Рівняння математичної фізики

Контакти

valeryzhdanov[at]gmail.com

Адреса:
Астрономічна обсерваторія
Київського університету ім. Тараса Шевченка
Обсерваторна, 3
Київ 04053 Україна
тел: (+38 044) 486-00-21; 486-09-06
факс: (+38 044) 486-26-30

Сторінка  на сайті АО

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р. Академік АН вищої школи України. Член Міжнародної астрономічної спілки.

Освіта: фізичний факультет Київського державного університету, 1972 р.

Тема Кандидатської   дисертації: “Исследование уравнений движения в релятивистской динамике взаимодействующих частиц” (1974).

Тема Докторської   дисертації: “Методы приближенного и качественного анализа в релятивистской динамике” (1992).

У Київському ун-ті з 1988, з 1997 зав. відділу астрофізики та фізики Сонця (з 2001 р. – відділ астрофізики).  Підготував спецкурси із загальної теорії відносності, космології, синергетики в астрономії на фізичному ф-ті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

 • релятивістська астрофізика та космологія
 • релятивістська динаміка
 • загальна теорія відносності

Області досліджень: гравітаційне лінзування, теорія релятивістських ударних хвиль, релятивістська динаміка, релятивістські системи відліку.

Монографії та навчальні посібнки

 1. К.А.Пирагас, В.И.Жданов, А.Н.Александров, Ю.Н.Кудря, Л.Е.Пирагас.
  КАЧЕСТВЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИНАМИКЕ.
  М., Энергоатомиздат, 1995. – 448с.
 2. Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов,
  Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль.
  ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ: ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ. К., Академперіодика, 2005.
 3. В.І. Жданов.
  ВСТУП ДО РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ТЯЖІННЯ. Навч.посібник. К., ІЗМН, 1996. – 120 с.
 4. В.І. Жданов, С. Л. Парновський.
  Механіка. Вибрані задачі з фізики з розв’язаннями. К.: НТУУ “КПІ”, 1997.- 71 c.
 5. А.П.Шпак, В.І.Жданов, А.Б.Шевченко.
  Вступ до спеціальної теорії відносності. К.: НТУУ “КПІ” (СДНЖ НАН України), 2000. – 34 с.
 6. В.І. Жданов.
  Електрика та магнетизм. Частина 1. К.: НТУУ “КПІ” (СДНЖ НАН України), 1999.- 62 с.
 7. В.І. Жданов.
  Електрика та магнетизм. Частина 2. К.: ІВЦ “Політехніка”, 2002.-44 с.
 8. Жданов В.І. Біфуркація та критичні параметри в астрономічних системах / В.І.Жданов, І.В.Стьопочкіна, А.В. Тугай// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  147 с.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту