Жданов Валерій Іванович

Жданов Валерій Іванович

доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу астрофізики АО

Основне місце роботи:
Астрономічна обсерваторія
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (АО КНУ)

Контакти

valeryzhdanov@gmail.com

Адреса:
Астрономічна обсерваторія
Київського університету ім. Тараса Шевченка
Обсерваторна, 3
Київ 04053 Україна
тел: (+38 044) 486-00-21; 486-09-06
факс: (+38 044) 486-26-30

В 1972 р. закінчив Київський університет за спеціальністю “Теорія поля та елементарних частинок”.
Канд. дис. “Исследование уравнений движения в релятивистской динамике взаимодействующих частиц” (1974).
Докт. дис. “Методы приближенного и качественного анализа в релятивистской динамике” (1992).

Наукові інтереси

Релятивістська астрофізика та космологія, релятивістська динаміка, загальна теорія відносності
Області досліджень: гравітаційне лінзування, теорія релятивістських ударних хвиль, релятивістська динаміка, релятивістські системи відліку.

Монографії

1. К.А.Пирагас, В.И.Жданов, А.Н.Александров, Ю.Н.Кудря, Л.Е.Пирагас.
КАЧЕСТВЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИНАМИКЕ.
М., Энергоатомиздат, 1995. – 448с.

2. Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов,
Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль.
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ: ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ. К., Академперіодика, 2005.

3. В.І. Жданов.
ВСТУП ДО РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ТЯЖІННЯ. Навч.посібник. К., ІЗМН, 1996. – 120 с.

4. В.І. Жданов, С. Л. Парновський.
Механіка. Вибрані задачі з фізики з розв’язаннями. К.: НТУУ “КПІ”, 1997.- 71 c.

5. А.П.Шпак, В.І.Жданов, А.Б.Шевченко.
Вступ до спеціальної теорії відносності. К.: НТУУ “КПІ” (СДНЖ НАН України), 2000. – 34 с.

6. В.І. Жданов.
Електрика та магнетизм. Частина 1. К.: НТУУ “КПІ” (СДНЖ НАН України), 1999.- 62 с.

7. 6. В.І. Жданов.
Електрика та магнетизм. Частина 2. К.: ІВЦ “Політехніка”, 2002.-44 с.

Лекційні курси

Теорія поля (спеціальна теорія відносності та електродинаміка )
Електродинаміка суцільних середовищ
Рівняння математичної фізики

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту