Жданов Валерій Іванович

zhdanov2019-259x300

 

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
Наукове звання: Професор астрофізики та радіоастрономії
Посада: Завідувач відділу астрофізики астрономічної обсерваторії КНУ ім. Тараса Шевченка (основне місце роботи) та професора кафедри фізики енергетичних систем КПІ ім. ігоря Сікорського (поза штатом)

Лекційні курси

Теорія поля
Електродинаміка суцільних середовищ
Рівняння математичної фізики

Контакти

valeryzhdanov[at]gmail.com

Адреса:
Астрономічна обсерваторія
Київського університету ім. Тараса Шевченка
Обсерваторна, 3
Київ 04053 Україна
тел: (+38 044) 486-00-21; 486-09-06
факс: (+38 044) 486-26-30

Сторінка  на сайті АО

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р. Академік АН вищої школи України. Член Міжнародної астрономічної спілки.

Закінчив фізичний факультет Київського державного ун-ту у 1972 р. Канд. дис. “Исследование уравнений движения в релятивистской динамике взаимодействующих частиц” (1974). Докт. дис. “Методы приближенного и качественного анализа в релятивистской динамике” (1992). У Київському ун-ті з 1988, з 1997 зав. відділу астрофізики та фізики Сонця (з 2001 р. – відділ астрофізики). Наукові інтереси: релятивістська астрофізика, релятивістська астрометрія, космологія, теорія відносності та релятивістська динаміка. Підготував спецкурси із загальної теорії відносності, космології, синергетики в астрономії на фізичному ф-ті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси

Релятивістська астрофізика та космологія, релятивістська динаміка, загальна теорія відносності
Області досліджень: гравітаційне лінзування, теорія релятивістських ударних хвиль, релятивістська динаміка, релятивістські системи відліку.

Монографії та навчальні посібнки

 1. К.А.Пирагас, В.И.Жданов, А.Н.Александров, Ю.Н.Кудря, Л.Е.Пирагас.
  КАЧЕСТВЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИНАМИКЕ.
  М., Энергоатомиздат, 1995. – 448с.
 2. Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов,
  Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль.
  ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ: ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ. К., Академперіодика, 2005.
 3. В.І. Жданов.
  ВСТУП ДО РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ ТЯЖІННЯ. Навч.посібник. К., ІЗМН, 1996. – 120 с.
 4. В.І. Жданов, С. Л. Парновський.
  Механіка. Вибрані задачі з фізики з розв’язаннями. К.: НТУУ “КПІ”, 1997.- 71 c.
 5. А.П.Шпак, В.І.Жданов, А.Б.Шевченко.
  Вступ до спеціальної теорії відносності. К.: НТУУ “КПІ” (СДНЖ НАН України), 2000. – 34 с.
 6. В.І. Жданов.
  Електрика та магнетизм. Частина 1. К.: НТУУ “КПІ” (СДНЖ НАН України), 1999.- 62 с.
 7. В.І. Жданов.
  Електрика та магнетизм. Частина 2. К.: ІВЦ “Політехніка”, 2002.-44 с.
 8. Жданов В.І. Біфуркація та критичні параметри в астрономічних системах / В.І.Жданов, І.В.Стьопочкіна, А.В. Тугай// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  147 с.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту