Гільчук Андрій Володимирович

Посада: доцентgil1-150x150

Науковий ступінь: к.ф.-м.н.
Сторінка в SCOPUS
Сторінка в Web of Science
Сторінка в Google Scholar
Сторінка в ORCID
Сторінка в intellect

e-mail: a.gilchuk@kpi.ua

Куратор ФФ-72

Викладає  у 2020-2021 навчальному році такі дисципліни:

 1. Термодинаміка газового потоку” (лекції, ІІ курс);
 2. Теорія теплопровідності” (лекції, практичні ІІІ курс);
 3. Локальні методи досліджень” (лекції, практичні V курс);
 4. Термодинаміка і молекулярна фізика” (практичні, лабораторні, І курс);
 5. Основи фізики металів” (лекції, практичні ІV курс);
 6. “Наукові дослідження за темої магістерської дисертації” (практичні VІ курс);
 7. Новітні джерела енергії” (лекції, VІ курс);

Захищені бакалаври та магістри за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” за роками випуску

Рік випуску Ступінь ПІБ Теми роботи
2015 бакалавр Геркалюк Марко
2016 бакалавр Оргунова Дар’я Дмитрівна
2017 бакалавр Іващенко Сергій Ігорович
2018 бакалавр Щербина Ольга  Вплив параметрів кремнієвого транзистора типу FinFET на його теплові характеристики
2018 бакалавр Мушаровський Олександр  Моделювання електричних і теплових характеристик InGaAs транзистора типу Nanowire FET
2019 бакалавр Зозуліна Дар’я
2017 магістр Геркалюк Марко
2018 магістр Оргунова Дар’я  Люмінесцентні та магнітні властивості нанокомпозиту Cu/Cu2O типу ядро-оболонка, отриманого методом електроерозійного диспергування
2019 магістр Іващенко Сергій Ігорович

 


Участь у наукових проектах:

Horizon 2020 “Self-sufficient “humidity to electricity” innovative radiant adsorption system toward net zero energy buildings” 2019-2023

Навчально-методичні роботи:

1. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів напрямку «Прикладна фізика»

2. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів спеціальності 6.040204 «Прикладна фізика»

3. Теорія теплопровідности. Частина 1

4. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали»

5. Методичний посібник для практичних занять з курсу «Термодинаміка газового потоку»

6. Термодинамика газового потока

7. Термодинаміка газового потоку

Публікації:

 1. Elaboration of the composites from the SMA powder Ni-Al and Cu-Al-Ni / G.E. Monastyrsky, P.Yu. Portnychenko, A.V. Gilchuk, P. Ochin, Yu.N. Koval // Metallophysica i novejshije tehnologii – 2011. – V. 33, № 5. – С. 639-650
 2. Elaboration of metallic foam from SMA Cu-Al-Ni powder by powder metallurgy methods / G.E. Monastyrsky, D.O. Siryj, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytcev, Yu.N. Koval, // Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2011. – V. 9, № 4. – С. 979-989
 3. Effect of powder particles size on chemical composition of Ti-Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon / G.E. Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.V. Gilchuk, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko // Chemistry of Metals and Alloys. – 2011. – Vol. 4. – P. 188-199
 4. The Role of Nano-sized Fraction on Spark Plasma Sintering the Pre-Alloyed Spark-Erosion Powders / G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval // J. Nano-Electron. Phys. – 2012. – Vol. 4, № 1. – P. 01007-1-01007-7
 5. Martensitic transformation in spark plasma sintered compacts of Ni-Mn-Ga powders prepared by spark erosion method in cryogenic liquids / P. Ochin, A.V. Gilchuk, G.E. Monastyrsky, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba, S.N. Zaharchenko  // Materials Science Forum. – 2013. – Vol. 738-739. – P. 451-455.
 6. Spark plasma sintering of Cu–Al–Ni shape memory alloy / R.A. Portier, P. Ochin, A. Pasko, G.E. Monastyrsky, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval // J. Alloys Compd. – 2013. – Vol. 577, S1. – P. S472-S477.
 7. Microstructure investigation of the spark plasma sintered Cu-Al-Ni shape memory material / G.E. Monastyrsky, A.V. Kotko, A.V. Gilchuk, P. Ochin, V.I.Kolomytsev,Yu.N. Koval// Metallophysica i novejshije tehnologii.– 2014.– Т.36, №8.– С.1091-1099.
 8. Mechanical testing of the spark plasma sintered shape memory materials / G.E. Monastyrsky, A.V. Gilchuk, P. Ochin, O.M. Ivanova, Yu.N. Podrezov, Yu.N. Koval // Metallophysica i novejshije tehnologii.– 2014.– Т.36, №11.– С.857-862.
 9. Influence of the presence of a fluxing agent and its composition on the spectral characteristics of ZnS(Cu) obtained by self-propagating high-temperature synthesis / Yu.Yu. Bacherikov, O.B. Okhrimenko, A.G. Zhuk, R.V. Kurichka, A.V. Gilchuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics.– 2016.– Vol.19, №3.– С.303-306.

Випускник КПІ ім Ігоря Сікорського, спеціальність “”.

У 20.. році захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидат фізико-математичних наук на тему “…”

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту