Димитрієва Наталія Федорівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПосада: асистент
Науковий ступінь: к.ф.-м.н.

Сумісник

Сторінка Web of Science
Сторінка SCOPUS
Сторінка Google Scholar
Сторінка intellect

http://orcid.org/0000-0002-0957-1112

 

Викладає такі дисципліни:

  1. Моделювання фізичних процесів” (лекції, компьютерний практикум, ІV курс);
  2. Основи теорії примежевого шару” (лекції, практичні заняття, VI курс)

Розклад на весняний семестр 2020/2021

Розклад_2020-2021_весна

 


Додаткова інформація


Навчально-методичні роботи:

  • Халатов, А. А. Основи теорії примежового шару [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А. А. Халатов, Є. В. Мочалін, Н. Ф. Димитрієва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 191 с.
  • Комп’ютерне моделювання процесів переносу в суцільному середовищі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання фізичних процесів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. Ф. Димитрієва. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,21 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 25 с.

Захищені бакалаври та магістри кафедри:

Рік випуску Ступінь ПІБ Теми робіт
2018 бакалавр Бойко Євгеній Юрійович Формування тривимiрної вихрової структури в лунцi
2019 бакалавр Биков Євген Олександрович Формування тривимiрної вихрової структури в лунцi
2019 бакалавр Стребкова Діана Миколаївна Обтікання напівсферичних лунок у вузьких каналах

Автореферат Моделювання турбулентних течій розведених розчинів полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми / Димитрієва Наталія Федорівна. – Київ, 2011. – 17 с.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту