Відкрита зустріч з членами експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП “Прикладна фізика”

14:30-15:30 4 березня 2021 року відбудеться Відкрита зустріч з членами експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП “Прикладна фізика”: Возняк А.В., Фечан А.В., Зозуля В.О.;

Запрошуються усі охочі учасники освітнього процесу: члени групи забезпечення ОНП, викладачі ЗВО, студенти ЗВО, навчально-допоміжний персонал ЗВО та інші співробітники (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО).

 

Підключитися до конференції Zoom

https://zoom.us/j/96311565151?pwd=Q0R6U0I0cklpNzM5TTM4ekhEMEZjUT09

Ідентифікатор конференції: 963 1156 5151
Код доступа: 2021

Магістратура

Освітньо-наукова програма

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство
ЗО 2 Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
ЗО 3 Практикум з іншомовного наукового спілкування
ЗО 4 Навчальна дисципліна з менеджменту
ЗО 5 Навчальна дисципліна з педагогіки
ЗО 6 Локальні методи досліджень
ЗО 7 Математичне моделювання систем і процесів

Цикл професійної підготовки

ПО 1 Квантова хімія і квантово-механічні методи обчислення
ПО 2 Нелінійна оптика
ПО 3 Технологія і застосування наноструктур
ПО 4 Фізична кінетика
ПО 5 Нові речовини і матеріали для наукоємних технологій
ПО 6 Самоорганізація відкритих систем

Дослідницький (науковий ) компонент

ПО 7 Наукова робота за темою магістерської дисертації
ПО 8 Наково-дослідна практика
ПО 9 Робота над магістерською дисертацією та захист

Вибіркові компоненти ОП. Цикл професійної підготовки

ПВ 1 Освітня компонента 1 Ф-каталогу


 1. Фізика горіння
 2. Спецглави фізичного матеріалознавства
 3. Основи анатомії і фізіології людини

ПВ 2 Освітня компонента 2 Ф-каталогу

 1. Спецглави теорії теплообміну
 2. Фізика невпорядкованих систем
 3. Методи дослідження збудливих мембран

ПВ 3 Освітня компонента 3 Ф-каталогу

 1. Фізика плазми
 2. Біофізика мембранних структур

ПВ 4 Освітня компонента 4 Ф-каталогу

 1. Фізика Суцільних Середовищ
 2. Газодинаміка
 3. Біохімія клітинних процесів

ПВ 5 Освітня компонента 5 Ф-каталогу

 1. Експериментальні дослідницькі установки
 2. Фізика та хімія поверхні
 3. Біофізика синаптичної передачі

ПВ 6 Освітня компонента 6 Ф-каталогу

 1. Новітні джерела енергії
 2. Оптика і фотоніка

ПВ 7 Освітня компонента 7 Ф-каталогу

 1. Основи теорії примежового шару
 2. Математичні методи оптимізації
 3. Фізичні принципи інформаційних процесів

ПВ 8 Освітня компонента 8 Ф-каталогу

 1. Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок
 2. Наноструктури в електроніці та фотоніці
 3. Молекулярна фізіологія

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту