renewable-energy-storage-e1461066719799

Спеціалізація кафедри


Кафедра готує фахівців за спеціальністю
105 “Прикладна фізика і нанотехнології” спеціалізації “Прикладна фізика” (новітні джерела енергії та енергетичні системи)


На Землі основні запаси енергетичних ресурсів зосереджені в копалин вуглеводнях (вугілля, нафта, газ, торф), а також в урані, торії, дейтерії і тритії. Сьогодні викопне паливо забезпечує 85% світового енергоспоживання. Однак, запаси його не безмежні.
Сьогодні світ потребує «проривних», енергетичних технологій, що базуються на фундаментальних і нових досягненнях фізики, математики, термодинаміки, теорії теплообміну, теорії горіння та інших наук. До цієї роботи має активно залучатися молоде покоління.
 НТУУ «КПІ» першим в Україні приступив до підготовці фахівців в області перспективних та альтернативних джерел енергії. Такі фахівці будуть користуватися підвищеним попитом на світовому ринку праці.
В рамках Відділення цільової підготовки НАН України на базі фундаментальних знань в галузі фізики, математики, комп’ютерних наук, дисциплін фізико-енергетичного циклу розпочато підготовку фахівців високої кваліфікації в галузі фізики новітніх джерел енергії, що вивчатимуть студенти спеціалазації «Фізика новітніх джерел енергії»?
  • Фундаментальна підготовка в області математики і фізики.
  • Фундаментальні дисципліни енергетичного циклу: термодинаміка газового потоку, теорія теплообміну, теорія теплопровідності, теорія горіння, основи комп’ютерного моделювання, тощо.
  • Спеціальні дисципліни фізико-енергетичного циклу (традиційна енергетика і нові джерела енергії).
  • Навчально-наукова робота, практика в інститутах НАНУ, магістерська дисертація і аспірантура.

Напишіть відгук