kalend-kontrol

календарний контроль

КАЛЕНДАРНИЙ КОНТРОЛЬ – що це таке, коли і як відбувється

Повний текст Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

в 2020-2021 н.р. другий календарний контроль проходить з 30.11 по 11.11

3.1. Календарний контроль проводиться на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

3.2. Календарний контроль проводиться з кожної навчальної дисципліни (освітнього компонента), як правило, на 7-8 та 14-15 тижнях кожного семестру навчання здобувачів, і реалізується шляхом визначення рівня відповідності поточних досягнень (рейтингу) здобувача встановленим і визначеним в РСО критеріям.

3.3. Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з навчальної дисципліни (освітнього компонента) є значення поточного рейтингу здобувача не менше, ніж 50 % від максимально можливого на час проведення такого контролю.

3.4. Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю за освітнім компонентом «курсовий проект» або «курсова робота» є дотримання здобувачем графіку виконання проекту/роботи, який визначено силабусом – робочою програмою курсового проекту/роботи.

3.5. Результати календарного контролю заносяться екзаменатором у модуль «Календарний контроль» Електронного кампусу.

3.6. Незадовільний результат двох календарних контролів з освітнього компонента не може бути підставою для недопущення здобувача до семестрового контролю з цього освітнього компонента, якщо здобувач до початку семестрового контролю виконав усі умови допуску, які передбачені РСО.