Спецглави теорії теплообміну

Теорія теплообміну є однією з фундаментальних дисциплін енергетичного циклу в системі підготовки магістрів за напрямом «Прикладна фізика» (Спеціалізація «Фізика енергетичних систем та новітніх джерел енергії»). Курс «Спецглави теорії теплообміну» є продовженням курсу «Основи конвективного теплообміну» і дає фундаментальні знання в галузі складних теплових процесів, які найбільш характерні для енергетичних систем. Викладання дисципліни включає лекції. Базою для вивчення даного предмету є дисципліни: «Математичний аналіз», «Загальна фізика. Теплота», «Теоретична фізика. Механіка», «Диференціальні рівняння», «Рівняння математичної фізики», «Термодинаміка газових потоків», «Основи конвективного теплообміну».

Вивчення дисципліни «Спецглави теорії теплообміну» повинно прищепити магістрам професійні знання в області методів розрахунку теплообміну в складних теплофізичних процесах. Отримані знання дають можливість виконувати дослідження фізичних процесів в енергетичних установках і розрахунки теплообміну та течій в елементах енергетичних систем.

Силабус дисципліни

 Питання до іспиту

Метою курсу є отримання студентами:

знань закономірностей теплообміну в складних термогазодинамічних процесах;

уміння самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі теплообміну в елементах енергетичного устаткування:

навиків розрахунку теплових процесів в сучасних та перспективних енергетичних установках.

 Дистанційний ресурс Moodle 


Викладає дисципліну завідувач кафедрою, проф., д.т.н., академік НАН України Артем Артемович Халатов

khalatov

 

 

 

 

 

 

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту