Фізика 3. Оптика

Викладає: к.ф.-м.н., доц. Олег Васильович Кравцов

Правила оформлення лабораторних робіт. Критерії оцінки лабораторної роботи

Методичні вказівки для лабораторних робіт

Лабораторний практикум включає детальне виконання  таких робіт:

1. Вимірювання фокусних відстаней лінз.

2. Інтерференція світла.

3. Дифракція в паралельних променях та принцип невизначеності.

4. Вивчення поляризованого світла.


Література


 

1. Зоммерфельд, А. Оптика / А. Зоммерфельд ; под ред. М.А. Ельяшевич ; пер. с нем. Н.В. Родниковой. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1953. – 490 с. : ил.

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том 4. Оптика — 3-е изд., стереот. — М.: Физматлит, 2005. — 792 с. — ISBN 5-9221-0228-1

3.  Борн М., Вольф Э. Основы оптики Изд. 2-е. Перевод с английского. — Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1973. — 713 с.


Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту