Загальна фізика 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика

Курс “Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика” є одним з розділів базового курсу загальної фізики, що лежить в основі вивчення всіх природничих наук. Даний курс вивчається у другому семестрі від початку вивчення фізики і ставить на меті засвоєння базових знань з класичної електродинаміки, досконале вивчення теоретичних та експериментальних основ електрики, магнетизму, геометричної й хвильової оптики та атомної фізики. Вивчення дисципліни на механіко-машинобудівному факультеті включає лекції (18 годин), практичні (18 годин) та лабораторні (18години) заняття. Форма контролю з дисципліни – залік. У зв’язку з насиченою програмою та невеликою кількістю лекційних годин, більш детальне вивчення “Електрики та магнетизму” розподілено на практичні заняття, а “Оптики. Атомної  фізики” на лаборатнох занятттях.

Програма практичних занять та критерії оцінювання

Лабораторний практикум включає виконання 2-х робіт з електрики:

1. Електричні поля та потенціали заряджених тіл. Метод зображень.

2. Внутрішній опір та узгодження джерел електричної енергії.

та  4-х робіт з оптики:

1. Вимірювання фокусних відстаней лінз.

2. Інтерференція світла.

3. Дифракція в паралельних променях та принцип невизначеності.

4. Вивчення поляризованого світла.

Правила оформлення лабораторних робіт. Критерії оцінки лабораторної роботи

Методичні вказівки для лабораторних робіт

 Похибки фізичних вимірювань

 

Завдання з курсу “Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика”

 Успішність студентів ММІ групи МП 91-92 під час дистанційного навчання / «Поточний контроль»

Успішність студентів ММІ групи МТ 91-92 під час дистанційного навчання/«Поточний контроль»

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту