Експериментальні дослідницькі установки

Викладає: ст. викл. Доник Тетяна Василівна

Експериментальні дослідницькі установки є однією з фундаментальних дисциплін енергетичного циклу в системі підготовки магістрів за напрямом «Прикладна фізика» (Спеціалізація «Фізика енергетичних систем та новітніх джерел енергії»). Курс «Експериментальні дослідницькі установки» дає знання в галузі вимірювання теплофізичних процесів для енергетичних систем. Викладання дисципліни включає лекції та практичні заняття. Базою для вивчення даного предмету є дисципліни: «Математичний аналіз», «Загальна фізика. Теплота», «Теоретична фізика. Механіка», «Диференціальні рівняння», «Рівняння математичної фізики», «Термодинамика гзовых потоков», «Основи конвективного теплообміну».

Вивчення дисципліни «Експериментальні дослідницькі установки» повинно прищепити магістрам професійні знання в області фізичного експерименту, методів та засобів вимірювання теплофізичних величин. Отримані знання дають можливість виконувати експериментальні дослідження в лабораторних умовах з вибором засобу вимірювання для дослідження теплофізичних процесів.

 Силабус дисципліни

Метою курсу є отримання студентами:

  • знань основ проведення фізичного експерименту по вимірюванню теплофізичних процесів;
  • вміння самостійно вибирати методи та засоби для вимірювання теплофізичних величин;
  • навиків вимірювання теплових процесів в сучасних та перспективних енергетичних установках.

 

Графік консультацій: Консультація за розкладом, щовівторка з 13-00 по 15-00


Лекційний матеріал за курсом


  1. Лекція 1
  2. Лекція 2
  3. Лекція 3-4
  4. Лекція 5-6
  5. Лекція 7-8
  6. Лекція 9
  7. Лекція 10

Завдання на дистанційному навчанні

Завдання_Тиждень 1

Завдання_Тиждень 2

Завдання_Тиждень 3

Завдання_Тиждень 4

Завдання_Тиждень 5

Завдання_Тиждень 6

Завдання_Тиждень 7

Завдання_Тиждень 8

Завдання_Тиждень 9_УВАГА! ЗАЛІК!

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту