Громадське обговорення освітніх програм

Громадське обговорення проекту освітніх програм

Громадське обговорення проекту освітніх програмНа нашому сайті, в розділі Освітня програма, викладено для громадського обговорення проекти освітніх програм за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

Проекти освітніх програм з прикладної фізики:

 1. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Прикладна фізика”. Кваліфікація “Бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів”

  Гарант освітньої програми доц. кафедри ПФ Іванова В.В. контактний email vivanova950@gmail.com

 2. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “Прикладна фізика”. Кваліфікація “Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів”

  Гарант освітньої програми доц. кафедри ПФ Монастирський Г.Є., контактний email monastyrskygennady@gmail.com

 3. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “Прикладна фізика”. Кваліфікація “Доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів

  Гарант освітньої програми проф. кафедри ПФ Воронов С.О., контактний email s.voronov.aph@gmail.com

Опис освітніх програм

 

Проекти освітніх програм проходять громадське обговорення і ви можете:

Під час аналізу освітніх програм пропонуємо звернути увагу на наступні можливі питання:

 • Наскільки повно перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
 • Наскільки послідовно і логічно подається виклад матеріалу посеместрово?
 • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП?
 • Наскільки збалансованим є обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО)?
 • Чи достатньо часу виділяється на практикум з іншомовного спілкування?
 • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як «зайві» або неактуальні або застарілі?
 • Які компоненти ОП треба, на вашу думку, додати або розширити?
 • Чи відповідають програмні компетентності рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Можливо якісь можуть бути вилучені, натомість інші додані.
 • Чи достатньо повно програмні результати навчання відбивають бажаному рівеню підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
 • Чи достатньо повно представлено ресурсне забезпечення, для підготовки спеціаліста відповідного освітнього рівня за ОП спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?

 

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту