Лабораторний практикум за спеціальністю

Викладає:  ст. вик. Доник Тетяна Василівна

Дисципліна «Лабораторний практикум за спеціальністю» для спеціальності «105 Прикладна фізика» відіграє важливу роль і має велике значення у підготовці відповідних фахівців, що пов’язано з неухильним зростанням важливості невід’ємної теоретичної підготовки від практичного засвоєння знань. Курс направлено на підвищення знань студентів в направленні використання нових ефективних технічних рішень в вивченні теплофізичних процесів, а також в оформленні дипломної роботи, в написанні статті, підготовки презентації та доповіді по результатам бакалаврської роботи.

Метою курсу є отримання студентами:

  • знання основних експериментальних установок теплофізичного
    профілю інститутів академії наук України.
  • вміння орієнтуватись та грамотно підбирати типи експериментальних установок для дослідження теплофізичних процесів; на основі поставлених вимог виконати дипломну роботу та підготувати доповідь на захист бакалаврської роботи.
  • досвід знаходити технічні рішення, вибір конструкції діючих і перспективних експериментальних установок теплофізичного профілю. Виконати презентацію та доповідь основних наукових результатів бакалаврської роботи.

 

Теми робіт, які виносяться на вибір студентам,  для подальшої роботи за курсом “Лабораторний практикум за спеціальністю”

1. Аналіз характеристик оберненого термодинамічного цикла  ТУ з регенерацією теплоти за циклом Майсоценка

2. Вплив закрутки потоку на процес горiння метану

3. Вплив розміру вугільних частинок на процес їх горіння у метаноповітряній суміші

4. Газова завіса з подачею вторинного потоку в поперечну траншею

5. Гідродинаміка і теплообмін при обтіканні V-подібного ребра на площині при різних кутах ребра

6.  Дослідження фотоелектричних характеристик високодисперсного ZnS

7. Заглиблення на поверхні для інтенсифікації теплообміну

8. Плівкове охолодження з видувом охолодження в траншею

9. Теоретичне дослідження поведінки питомої ентропії у Вейлівських напівметалах

10.  Термодинамічний цикл ядерної енергетичної установки ГТ-МГР з тепловою потужністю реактора 300 МВт для виробництва електроенергії та комунального теплопостачання

 

Завдання на дистанційне навчання

Завдання_Тиждень 1

Завдання_Тиждень 2

Завдання_Тиждень 3

Завдання_Тиждень 4

Завдання_Тиждень 5

Завдання_Тиждень 6

Завдання_Тиждень 7

Завдання_Тиждень 8

Завдання_Тиждень 9_УВАГА! ЗАЛІК!

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту