ToF-SIMS-404x405

Локальні методи досліджень

Викладає: ст. вик. Гільчук Андрій Володимирович (лекції),
Романенко Юрій Миколайович (лабораторні роботи)

Даний курс розрахований на студентів п’ятого курсу спеціальності «Прикладна фізика». Розглянуто класифікацію методів аналізу за типом дії на зразок і типом частинок або випромінювання, що аналізується. Наведено класифікацію методів досліджень за типом досліджуваної характеристики: дослідження мікроструктури, структури, фазового та елементного складу. Розглянуто теоретичні основи, принципи та технічні реалізації наступних методів: скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія, тунельна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія, дифракція зворотно розсіяних електронів, рентгенівський мікроаналіз, Оже-електронна спектроскопія, фотоелектронна спектроскопія, вторинно-йонна масс-спектрометрія, методи вимірювання мікро- та нанотвердості.

Силабус дисципліни

 Графік консультацій

За розкладом (вівторок 8:30 – 10:05) або за попередньою домовленістю

 

 Канали комунікацій

e-mail, viber, telegram, мобільний

 

 Організація дистанційного навчання

 

Робоча програма дисципліни
Рейтингова система оцінювання
Білети

 

 

 

Теми лекційних занять
1. Скануюча електронна мікроскопія та рентгенівський мікроаналіз
2. Трансмісійна електронна мікроскопія
3. Оже-електронна спектроскопія
4. Фотоелектронная спектроскопія
5. Тунельна та атомно-силова мікроскопія
6. Вторинно-йонна масс-спектрометрія
7. Спектроскопія з індуктивно зв’язаною плазмою
8. Раманівська спектроскопія
9. Механічні тести (згин, кручення, розтяг, стиснення) в мікро та наномасштабах
10. Вимірювання мікро та нанотвердості

 

За однією з вищезазначених тем необхідно підготувати реферат, презентацію і зробити доповідь

 

Посилання для пошуку наукової інформації

1. https://www.sciencedirect.com/

2. https://www.springer.com/gp

Література
1. Гольдстейн Електронна мікроскопія
2.  Электронная микроскопия тонких кристаллов
3. Зандерна Физика и химия поверхности

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту