33430113_1660165000736190_5131450616853299200_n

Магістр 2018 року

  1. Демська, К. В. Квазірелятивістські ефекти в спектрі мас важких адронів : магістерська дис. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Демська Ксенія Вадимівна. – Київ, 2018. – 85 с.
  2. Сафронова, О. О. Теплогідравлічні характеристики парогенератора ядерної енергетичної установки ГТ-МГР для виробництва електроенергії та водню : магістерська дис. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Сафронова Олена Олегівна. – Київ, 2018. – 101 с.
  3. Чорний, А. П. Вплив стадійної подачі повітря при спалюванні метану на процес утворення оксидів азоту : магістерська дис. : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Чорний Андрій Петрович. – Київ, 2018. – 81 с.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту