Методи аналізу та обробки експерименту

Навчальна дисципліна «Методи аналізу й обробки експерименту»призначена для формування загальних і спеціальних знань про методи вимірювання теплотехнічних параметрів, отримання загальних відомостей про сучасні технічні засоби вимірювань та володіння методами оцінки похибок вимірювань, точності вимірювальних пристроїв. Курс тісно пов’язаний з такими кредитними модулями робочого плану як, експериментальні дослідницькі установки, лабораторний практикум та інших дисциплін теплофізичного циклу.

Основною метою навчальної дисципліни  є формування у студентів навичок по проведенню фізичного експерименту; вимірюванню теплофізичних параметрів; вибору засобів вимірювання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть:

  • Знати основи проведення фізичного експерименту по вимірюванню теплофізичних процесів;
  • Знати та вміти вимірювати теплофізичні параметри та проводити вибір засобів вимірювання;
  • Вміти самостійно вибирати методи та засоби вимірювання теплофізичних величин;
  • Мати досвід оцінки та врахування похибок при точних та технічних вимірюваннях, визначення систематичної та випадкової складової похибки вимірювань.

 

Робоча програма курсу – 2020/2021 н.р.

 Навчальні матеріали

Курс лекцій:

 Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Питання на МКР_1

Лекція 9

Лекція 10

Лекція 11+12

Лекція 13

Лекція 14

Питання на МКР 2

Питання на залік

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту