Наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи

Викладає: доц. Пономаренко Сергій Миколайович
Практичні заняття:  ас. Ткач Варвара Сергіївна

Дисциплiна «Науковi дослiдження за темою бакалаврського диплому» вивчається в 7-му та 8-му семестрах i має на метi ознайомлення студентiв з принципами наукових дослiджень та їх оформленням у виглядi написання випускної квалiфiкацiйної роботи першого (бакалаврського) рiвня.


Робоча програма дисципліни (Силабус)


 

Розклад:     

  • лекції середа ІІ пара по ІІ тижню
  • практичні п’ятниця ІІ пара по ІІ тижню

Графік роботи над бакалаврькою роботою

26.03.2020 Надіслати презентацію по темі бакалаврського диплому.
02.04.2020 Надіслати тези на конференцію. Зробити презентацію.
05.06.2020 Передзахист дипломних робіт
19.06.2020 Захист дипломної роботи

Завдання для опрацювання на період карантину

  1.  Представлення графічної інформації засобами LaTeX (пакет  pgfplots)
  2. Підготовка статті на конференцію. Робота  з шаблоном.
  3. Підготовка перезентації для усної доповіді на конфернції

 

Література для вивчення

Методичні вказівки до написання бакалаврської роботи

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту