Новітні джерела енергії

Викладає: доц. Гільчук Андрій Володимирович

Даний курс розрахований на студентів 2 курсу магістратури спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». Розглянуто основні напрямки розробки новітніх джерел енергії, підвищення ефективності традиційних та відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано приклади успішного впровадження нових розробок в галузі енергетики. Акцент зроблено на самостійному пошуку та аналізі інформації щодо найновіших досліджень в напрямку нової енергетики.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

  • аналізувати в історичному контексті успішні рішення в галузі джерел енергії та фактори, які призвели до відповідних відкриттів;
  • проводити пошук та аналіз літературних джерел стосовно нових розробок в галузі джерел енергії.

Основні завдання кредитного модуля:


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  • знання: основних існуючих типів джерел енергії, напрямків їх розвитку, нових технологічних рішеннях в даній галузі, що базуються як на відкритті нових фундаментальних ефектів так і на використанні новітніх матеріалів;
  • вміння: самостійного пошуку та аналізу літературних джерел стосовно розвитку новітніх джерел енергії;
  • досвід аналізу в історичному контексті вдалих технологічних рішень стосовно новітніх джерел енергії.

Посилання на робочу програму та силабус:


Силабус

Форма дистанційного навчання:


Zoom

Графік проведення занять:


Лекції: середа 14:15-15:50

Практичні: середа 16:10-17-45

Література по курсу:


  1. Ibn-MohammedPerovskite solar cells: An integrated hybrid lifecycle assessment and review in comparison with other photovoltaic technologies
  2. Kusuma, R. GeethaBalakrishnaA reviewon electrical characterization techniques performed to study the device performance of quantum dot sensitizedsolar cellsSolar Energy, Volume 159, 1 January 2018, Pages 682-696
  3. Ahmed MohmedDafalla, Fangming JiangStresses and their impacts on proton exchange membrane fuelcells: International Journal of Hydrogen Energy,  28 December 2017
  4. Chengshuo Xia, Daxing Zhang, WitoldPedrycz, Yingmin Zhu, YongxianGuoModels for Microbial FuelCells: A critical reviewJournal of Power Sources, Volume 373, 1 January 2018, Pages 119-131
  5. Y. Chen, F. Monticone, C. Argyropoulos, A. AlùChapter 4 – Plasmonic OpticalNanoantennasHandbook of Surface Science, Volume 4, 2014, Pages 109-136

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту