Основи фізики металів

Даний курс розрахований на студентів першого курсу напрямку підготовки «Прикладна фізика». Розглянуто особливості металічного зв’язку та будови металів, ідеальні та реальні кристали, методи опису кристалів, типи кристалічних граток, типи дефектів, класифікацію сплавів. Надано відомості про фазові переходи в металах. Наведено основні типи діаграм стану сплавів. Оглядово розглянуто локальні та інтегральні методи дослідження морфології, мікроструктури, структури, елементного та фазового складу сплавів. Наведено вплив стуктури, мікроструктури, елементного і фазового складу на функціональні властивості сплавів. Розглянуто методи дослідження механічних властивостей сплавів. Огляд сплавів за призначенням: сталі, чавуни, жаростійкі та жароміцні сплави, сплави для потреб енергетики.

Анотація

Аннотация

Annotation

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту