Основи теплової енергетики

Викладає: проф. Борисенко Андрій Володимирович

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів:

  • знань з історії, сучасного стану та перспектив розвитку теплової енергетики України та світу в цілому;
  • навичок самостійно виконувати пошук інформації для володіння актуальними знаннями в галузі фізики теплоенергетичних систем та перспектив їх розвитку.

 Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання технологій, що використовуються в тепловій енергетиці, фізичних процесів та обладнання для їх реалізації;

уміння оцінювати основні фактори використання різних технологій теплової енергетики та устаткування в конкретних умовах;

досвід аналізу перспективних напрямків і проблем розвитку теплової енергетики та презентація їх результатів.

Лекції


Лекція 5. Парові турбіни

Лекція 6. Принципова теплова схема та устаткування ТЕС

Лекція 7. Газотурбінні установки

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту