Основи ядерної та термоядерної енергетики

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення зосновами сучасної ядерної та термоядерної енергетики, типами ядерних установок, що експлуатуються в Україні та за кордономта проблемами їх удосконалення, а також з перспективними типами реакторів та тенденціями подальшого розвитку ядерної та термоядерної енергетики. Вивчаються склад та конструктивні рішення, методи оціночних теплофізичних розрахунків різних типів реакторних установок.

Основні завдання навчальної дисципліни. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  • знати основне обладнання та параметри реакторів вітчизняних АЕС та вміти виконувати теплофізичні розрахунки, зокрема визначати витрати теплоносія, розподіл температур по висоті та перерізу ТВЕЛ, розраховувати енерговиділення в матеріалах активної зони.
  • уміти  вибирати допоміжне устаткування реакторної установки згідно принципової схеми АЕС та технологічних і експлуатаційних вимог;  оцінювати тепловогідравлічні параметри реакторів різних типів; враховувати вплив конструктивних особливостей елементів активної зони на їх експлуатаційні характеристики; складати принципові схеми АЕС та виконувати їх розрахунок; визначати витрати теплоносія через активну зону реактора та через циркуляційні трубопроводи; визначати розподіл температур по висоті та перерізу ТВЕЛ; розраховувати енерговиділення в матеріалах активної зони; вибирати енергетичне обладнання другого контуру та для допоміжних систем ядерної енергетичної установки; виконувати конструктивні розрахунки основних вузлів реакторної установки; складати технологічні карти по експлуатації енергоблоків з різними типами реакторів.
  • досвід набуття студентами основних навичок та умінь при теплофізичних розрахунках, зокрема визначення витрати теплоносія через активну зону реактора та через циркуляційні трубопроводи, розподілу температур по висоті та перерізу ТВЕЛ, розрахунок енерговиділення в матеріалах активної зони.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту