Електрика та магнетизм

Курс “Електрика та магнетизм” є одним з розділів базового курсу загальної фізики, що лежить в основі вивчення всіх природничих наук. Даний курс вивчається у 3 семестрі і ставить на меті засвоєння базових знань з класичної електродинаміки, досконале вивчення теоретичних та експериментальних основ електрики та магнетизму. Дисципліна включає наступні розділи: “Закон Кулона”, “Електростатика провідників”, “Електростатика діелектриків”, “Постійний струм”, ” Магнітостатика”, “Електромагнітна індукція. Рівняння Максвела”, ” Квазистаціонарний струм “, “Поширення електромагнітного поля. Електродинаміка”. Вона включає лекції (36 годин), практичні (36 годин) та лабораторні (72 години) заняття. Форма контролю з дисципліни – іспит.


Графік проведення занять (Google Meet): https://classroom.google.com/c/MTUzMjYxMDUwMDM3?cjc=j45xx3q
Практичні: Вівторок 10:25 – 12:00
Лабораторні: Четвер 8:30 – 12:00


Посилання на канал дисципліни в Telegram


Завдання на розрахунковуЗадачники


Збірник задач з електрики та магнетизму.   Пономаренко С.М.


Сферичні тіла в поляхЛекці


Лекції Парновський С.Л.


 

Корисні ресурси

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту