combustion

Фізика горіння

Дисципліна “Фізика горіння” входить до циклу професійної та практичної підготовки. Програма орієнтована на студентів, які навчаються за напрямом підготовки – “Прикладна фізика” (спеціалізація “Фізика енергетичних систем і нових джерел енергії”).

Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з науковими уявленнями про горіння, теоріями теплового і ланцюгового вибуху, запалювання та розповсюдження полум’я, детонації і ударних хвиль; вивчення умов виникнення і поширення горіння, умов переходу горіння у вибух, параметрів горіння газів, рідин і твердих горючих матеріалів; оволодіння методами розрахунку об’єму і складу продуктів горіння, теплоти і температури горіння.

Завдання дисципліни – формування цілісного уявлення про основні положення теорії горіння, загальні поняття про процеси горіння, а також отримання навичок, необхідних для кількісної оцінки параметрів, що описують процеси горіння, які протікають в енергетичних установках.

Метою вивчення також є створення теоретичної бази для успішного засвоєння ними спеціальних дисциплін і, зокрема, – формування наукового та інженерного мислення.

Лекції:

1. Вступ до фізики горіння

Елементи хімічної фізики горіння

2. Фізика хімічних реакцій

3. Термодинаміка хімічних реакцій (Хімічна термодинаміка)

4. Кінетика хімічних реакцій. Ланцюгові реакції. Горіння водню та вуглецю

 Література:

1. С.М. Пономаренко. Фізика горіння: Навчальний посібник, 2016

2. Зельдович Я.Б.,Баренблатт Г.И.,Либрович В.Б.,Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва, 1980

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту