giro

Механіка


Навчальні матеріали:


Пономаренко С. М. Задача двох тіл // Конспект лекції, 2015.

Пономаренко С. Н. Методические заметки по поводу энергии частицы и задаче Кеплера в метрике Шварцшильда

 

Пономаренко С. М. Розв’язок деяких задач з механіки руху частинок в Загальній теорії відносності 


Задачники:


  1.  И. Е. Иродов. Задачи по общей физике (часть I. Физические основы механии). М., Лаборатория Базовых Знаний, 2012 г.
  2. Сборник задач по общему курсу физики. Механика. Под ред. И. А. Яковлева. М.,Наука», 2006 г.
  3. О. В. Кравцов, А.Б.Шевченко,  Д. В.Філін. Механіка. Закони і задачі. Методічний посібник. Київ, НТУУ «КПІ» Вінниця, 2006 р.
  4. Сборник задач по пбщему курсу физики (в трёх частях). Под. ред. В.А.Овчинкина. Часть I. М., МФТИ, 1998 г.
  5. ФТІ – Збірник задач, що розсилається в електронному варіанті (укл. В. В. Загородній)

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту