giro

Механіка

 

 

Задачники:


 1.  И. Е. Иродов. Задачи по общей физике (часть I. Физические основы механии). М., Лаборатория Базовых Знаний, 2012 г.
 2. Сборник задач по общему курсу физики. Механика. Под ред. И. А. Яковлева. М.,Наука», 2006 г.
 3. О. В. Кравцов, А.Б.Шевченко,  Д. В.Філін. Механіка. Закони і задачі. Методичний посібник. Київ, НТУУ «КПІ» Вінниця, 2006 р.
 4. Сборник задач по общему курсу физики (в трёх частях). Под. ред. В.А.Овчинкина. Часть I. М., МФТИ, 1998 г.
 5. Збірник задач (укл. В. В. Загородній, С.В. Бех)

Підручники:


  1. КИТТЕЛЬ Ч., НАЙТ В., РУДЕРМАН М. Механика: Учебное руководство: — 3-е изд., испр. 1983.— (Берклеевский курс физики).
  2. КРАУФОРД Ф. Волны: Учебное руководство: —3-е изд., испр.— 1984.— (Берклеевский курс физики).
  3. Механика и теория относительности: Учеб. для студентов вузов / А. Н. Матвеев. — 3-е изд. 2003.
  4. ФЕЙНМАНОВСКИЕ ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ. Выпуск 1. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ПРИРОДЕ · ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ, Выпуск 2. ПРОСТРАНСТВО · ВРЕМЯ · ДВИЖЕНИЕ
  5. Иродов И. Е. Механика. Основные законы / 10-е изд.
  6. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. I. Механика.

 


Навчальні матеріали:


Пономаренко С. М. Задача двох тіл // Конспект лекції, 2015.

Пономаренко С. Н. Движение частиц в общей теории относительности

 

Пономаренко С. М. Розв’язок деяких задач з механіки руху частинок в Загальній теорії відносності 

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту