Переддипломна практика

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання бакалаврів.

Бакалаври проходять переддипломну практику у відповідності до навчального плану

Тривалість переддипломної практики студентів 4-го курсу – 5 тижнів.

Терміни: з 12.04.2021 по 16.05.2021

Методичні вказівки щодо організації та проходження переддипломної практики бакалаврів за дистанційною формою 

На місце практики треба прибути з першого дня проходження практики і мати наступні документи:

  1. Направлення на практику.
  2. Щоденник практики.

При проходженні  практики студентам треба скласти Звіт з практики, заповнити Щоденник практики, отримати відгук від керівника практики від підприємства з рекомендованою оцінкою.

Керівник практики від підприємства підписує  першу сторінку Щоденника,  та відгук на останній сторінці з рекомендованою оцінкою.

Керівник практики від ФТІ підписує   першу сторінку Щоденника, індивідуальне завдання з практики та висновок керівника практики від вищого навчального закладу, ставить оцінку та кількість балів.

Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. На 10-15 сторінок.

У Щоденнику треба заповнити дати “прибув-вибув” та отримати підписи та печатки на підприємстві або організації, де відбувалась практика.

На залік з переддипломної практики треба мати:

  1. Звіт з практики.
  2. Щоденник практики.

Захист практики проводиться протягом 10 днів від дня закнічнення практики – в зумі

В умовах карантину практику можна проходити дистанційно в організаціях-установах або в наукових лабораторіях КПІ

 

 

 

 

 

 

Переддипломна практика магістрів є завершальним етапом навчання в магістратурі ЗА ОПП.

Тривалість переддипломної практики студентів 6-го курсу – 8 тижнів.

Терміни: 3 03.09.2018 по 28.10.2018

Орієнтовний графік практики бакалаврів

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту