Навчально-наукова практика

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завданнями практики є:

— Ознайомитись з організацією наукових та науково-технічних досліджень у базовій установі, пріоритетними напрямами наукових робіт, організаційною структурою наукової установи.

— Ознайомитись з історією, науковими школами базової установи, основними її науковими досягненнями, видатними вченими, що працювали і працюють в установі, її внеском у розвиток української та української та світової науки.

— На прикладі досліджень, які здійснюються керівником практики від базової установи, ознайомитись з однією з наукових проблем, які розробляються установою, познайомитися з експериментальними та теоретичними фізичними методами, які застосовуються для її вирішення.

— Одержати перші навики практичної наукової роботи під керівництвом керівника практики від базової установи.

— Практично ознайомитись з сучасним експериментальним обладнанням на прикладі одного приладу чи пристрою за рекомендацією керівника практики.

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту