Рівняння математичної фізики

Курс є невід’ємною частиною фундаментальної підготовки студентів декількох спеціальностей, оскільки основні закони природи і технологічні процеси описуються, як правило, диференціальними рівняннями із частинними похідними. Цей курс спирається на раніше прочитані курси з математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, лінійної алгебри та загальної фізики. Основна мета курсу – дати відомості про основні властивості розв’язків різних типів  рівнянь  із частинними похідними,  що моделюють процеси у фізичних системах, дати необхідні формули та алгоритми розв’язання типових рівнянь, що потрібні в інших курсах, зокрема, у курсі теоретичної фізики. Для опанування методів математичної фізики викладаються такі розділи, як елементи теорії узагальнених функцій та перетворення Фур’є,  теорія  лінійних операторів у гільбертовому просторі.

Розклад занять

Матеріали для навчання

Посібник

Збірник задач

Навчальний посібник

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту