Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок

Курс «Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок» (СОВТЕУ) є одним з розділів професійної  підготовки фізико-енергетичного циклу.  Основною метою навчальної дисципліни СОВТЕУ є отримання студентами професійних знань в області систем охолодження високотемпературних енергетичних установок. Прослухавши курс студенти повинні вміти самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі теплообміну в системах охолодження елементів високотемпературного енергетичного устаткування.

 Силабус дисципліни

Дистанційний ресурс Classroom

Код курса 3rcyjds

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту